Alte servicii conexe

Servicii la cererea beneficiarului avand de regula un caracter ocazional.

Experize si certificari contabile, audit intern si alte servicii

• Expertize contabile extrajudiciare
• Certificari Situatii financiare
• Analize economico-financiare si evaluari patrimoniale
• Verificarea si/sau refacerea evidentei contabile si depunerea declaratiilor si raportarilor restante
• Efectuarea procedurilor si intocmirea documentatiei privind inventarierea partiala sau generala a elementelor de activ si pasiv
• Sisteme de control intern si evaluari de risc
• Activitati de audit intern, si alte servicii de asigurare
• Servicii de cenzorat
• Consultanta in afaceri, elaborare plan de afaceri, bugete etc.
• Consiliere financiara si fiscala

Consultanta si asistenta in proiectarea si implementarea sistemului informational al companiei

• Implementarea unui sistem intern bazat pe procese de business si activitati.
• Consultanta si asistenta in alegerea proiectarea si/sau implementarea unui sistem informatic intern precum si in organizarea activitatii si stabilirea responsabilitatilor (Organigrame, Flux Informational, Structuri, proiectare si/sau implementare Sistem Informatic)
• Implementarea unui sistem de control intern

Deschide chat
Buna
Cu ce te putem ajuta?
Call Now Button