Detalii de contact

Interactive Business Accounting SRL

Str. Axinte Uricariul nr.1, Sector 1, Bucuresti, RO 011603
Mobil: +4 0723 77 33 86
Tel./Fax: +4 031 421 80 59

Formular de contact

Deschide
Deschide
Inchide

Inregistrare

Inchide

Logare

Ati uitat parola?

Inchide

Recuperare parola

Sunteti aici: Acasa Blog

BLOG

Bine ati venit pe blogul nostru.

  • Profesionalismul, responsabilitatea si confidentialitatea sunt deviza noastra.

Imprumuturile acrodate de societate angajatilor sunt legale?

admin

Societatea doreste sa acorde un imprumut unui salariat. Acesta va rambursa imprumutul in 2 ani. Va rugam sa precizati daca este posibil si care este baza legala?

Raspuns:

Acordarea de imprumuturi de catre o societatea comerciala este reglementata de legislatia privind activitatea de creditare efectuata de institutiile financiare nonbancare
Astfel: OG 28/2006 la Art.3 se precizeaza:
“(1) Activitatea de creditare se desfasoara prin institutii de credit definite in conformitate cu dispozitiile Legii 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, si prin institutii financiare nebancare, in conditiile stabilite prin prezentul titlu, precum si prin legi speciale care le reglementeaza activitatea
(2) Entitatile, altele decat cele prevazute la alin. (1), nu pot desfasura cu titlu profesional activitati de creditare. “
Daca societatea are prevazuta activitatea de creditare in codul CAEN acordarea de imprumuturi de catre o societate comerciala catre un salariat este perfect legala.

Citeste in continuare

Contractul de munca pe perioada determinata si concediul de maternitate

admin

Este legala angajarea part-time pe perioada determinata? Daca da, si angajata intra in concediu de crestere copil data expirarii contractului se prelungeste?

Raspuns:

Angararea cu program de lucru cu timp partial si pe perioada determinata este reglementata in conditiile Codului Muncii in cazul in care perioada contractului de munca este intre 3 si 24 luni cu prelungire de maxim 3 ori in interiorul perioadei de 24 luni, incheierea unui nou contract pe perioada determinata dupa perioada de 24 luni se face doar dupa ce trec mai mult de 3 luni altfel se considera contracte succesive.
Totusi conform Codului Muncii contractul pe perioada determinata este exceptia, nu regula,si trebuie sa fie intocmit obligatoriu in scris si sa existe motive serioase pentru a fi incheiat pe perioada limitata:
“Art. 81. – Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri:
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
b) cresterea temporara a activitatii angajatorului;
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
d1) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
d2) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
d3) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte, programe, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel national si/sau la nivel de ramura”

Citeste in continuare

In cazul schimbarii cotei de TVA, cum se procedeaza daca s-a emis o factura inainte de livrare/prestare sau a fost incasat un avans inainte de livrare si a intervenit schimbarea cotei de TVA ?

admin

A.Baza legala:

ART.
140 Codul Fiscal

Cotele

(3) Cota aplicabila este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei.

(4) În cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2).

B.Concluzii:

Regula aplicabila, conform 140 alin (4) Cod Fiscal:

In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare

la data livrarii/prestarii.

Ca urmare, daca am incasat un avans sau am emis o factura inainte de 1 iulie 210 si pana la data faptului generator (data livrarii sau prestarii) a intervenit schimbarea cotei de TVA, conform regulii de mai sus, va trebui sa regularizez in sensul aplicarii cotei de la data livrarii, respectiv:

stornez factura emisa inainte de schimbarea cotei si repun INTEGRAL

cu cota de TVA de la data livrarii.

Exemplu:

Citeste in continuare

TVA servicii medicale refacturate catre angajati

admin

In cazul in care societatea a incheiat un contract de servicii medicale cu o unitate autorizata, servicii care includ atat servicii de medicina muncii cat si medicina generala pentru angajati iar serviciile de medicina generala sunt imputate angajatilor prin emiterea unor facturi fiscale de care societate se considera operatiune impozabila din punct de vedere al TVA? Daca da care este cota aplicabila?

A. Baza legala:

Codul Fiscal:

ART. 141

Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

(1) Urmatoarele operatiuni de interes general sunt scutite de taxa:
a) spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicale si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati;

b) prestarile de servicii efectuate in cadrul profesiunii lor de catre stomatologi si tehnicieni dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuate de stomatologi si de tehnicieni dentari;

c) prestarile de ingrijire si supraveghere efectuate de personal medical si paramedical, conform prevederilor legale aplicabile in materie;

d) transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate, in vehicule special amenajate in acest scop, de catre entitati autorizate in acest sens;

Citeste in continuare