SERVICII

PACHET SERVICII DE BAZA

Sunt incluse un set de servicii care acopera obligatiile legale privind organizarea si tinerea evidentei contabile raportarile catre autoritati la un nivel competitiv in ceea ce priveste raportul cost/beneficii pentru marea majoritate a persoanelor fizice si juridice care au astfel de obligatii.

PACHET DE SERVICII EXTINS

Include serviciile din pachetul de baza la care se adauga un set de servicii optionale care pot fi solicitate in anumite cazuri destul de frecvent incat sa poata fi considerate servicii permanente fiind astfel mai avantajos pentru beneficiar includerea in tariful lunar.

Alte servicii la cerere

• Deplasari la diverse institutii/puncte de lucru din Bucuresti
• Indosariere acte, separare pe luni, printari
• Servicii personalizate care implica cunostinte in domeniul economic, financiar-contabil si fiscal, cum ar fi: intocmire si/sau depunere rapoarte financiare necesare pentru obtinerea de credite sau leasing, obtinerea certificatelor fiscale si a certificatelor constatatoare, etc.
• Intocmire, depunere/ridicare documente in legatura cu alte autoritati cum ar fi: Trezoreria, Taxe si Impozite locale
• Discutii periodice cu clientii privind situatia financiar-contabila si fiscala a societatii
• Se pot negocia si alte servicii din categoria alte servicii conexe

ALTE SERVICII CONEXE

Servicii la cererea beneficiarului avand de regula un caracter ocazional.

Experize si certificari contabile, audit intern si alte servicii

• Expertize contabile extrajudiciare
• Certificari Situatii financiare
• Analize economico-financiare si evaluari patrimoniale
• Verificarea si/sau refacerea evidentei contabile si depunerea declaratiilor si raportarilor restante
• Efectuarea procedurilor si intocmirea documentatiei privind inventarierea partiala sau generala a elementelor de activ si pasiv
• Sisteme de control intern si evaluari de risc
• Activitati de audit intern, si alte servicii de asigurare
• Servicii de cenzorat
• Consultanta in afaceri, elaborare plan de afaceri, bugete etc.
• Consiliere financiara si fiscala

Consultanta si asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comercialei

• Asistenta si consultanta la infiintarea companiei, in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil
• Indeplinirea formalitatilor si intocmirea documentatiei pentru infiintarea companiei si inregistrarea la organul fiscal
• Efectuarea de modificari privind actele sau starea societatii
• Consultanta si expertize privind dizolvari, lichidari si falimente

Consultanta si asistenta in proiectarea si implementarea sistemului informational al companiei

• Implementarea unui sistem intern bazat pe procese de business si activitati.
• Consultanta si asistenta in alegerea proiectarea si/sau implementarea unui sistem informatic intern precum si in organizarea activitatii si stabilirea responsabilitatilor (Organigrame, Flux Informational, Structuri, proiectare si/sau implementare Sistem Informatic)
• Implementarea unui sistem de control intern

SOLUTII FLEXIBILE PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRA

Servciile noastre nu se limiteaza doar la pachetul de servicii standard sau extins propus mai sus ci se pot negocia la inceputul sau pe parcursul contractului servicii suplimentare in functie de cerintele temporare ale clientului
Serviciile suplimentare pot fi:
- servicii cu caracter ocazional prestabilite contractual
- servicii cu caracter ocazional la cererea clientului
- servicii cu caracter permanent facturate separat care pot fi solicitate pentru o perioada determinata
Serviciile pe care le oferim sunt asigurate printr-o polita de risc profesional.

Deschide chat
Buna
Cu ce te putem ajuta?
Call Now Button